• หอมและกระเทียมเป็นผักที่จัดอยู่ในประเภทพืชอาหารหลักชนิดหนึ่งของคนไทย เป็นสมุนไพรมีคุณค่าทั้งทางอาหารและทางยาสูงจึงยิ่งทำให้มีผู้นิยมบริโภคมาก แม้จะมีการปลูกกันเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่พอต่อความต้องการ ทำให้ต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศอีกเป็นจำนวนมากในแต่ละปี การป้องกันการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญหลายชนิดโดยปลอดภัยทำได้อย่างไร ตามมาดูกันคะ

  17 เม.ย. 2567

  ผู้ชม 183 ครั้ง

 • มาทำความรู้จักและวิธีป้องกันควบคุมโรคเหี่ยว โรคสำคัญที่ส่งผลต่อผลผลิตโหระพาและกะเพราโดยตรงได้ที่บทความนี้ค่ะ

  09 เม.ย. 2567

  ผู้ชม 7456 ครั้ง

 • จากประเด็นการนำชีวภัณฑ์ไปใช้ในสภาพแปลง สามารถผสมร่วมกันได้หรือไม่ นั่นคือการผสมรวมใน ถังเดียวกัน (Tank mix) โดยที่ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์แต่ละชนิดต้องไม่ลดลง และเป็นชีวภัณฑ์สายพันธุ์ที่ผ่านการ ทดสอบเท่านั้น ทดสอบในห้องปฏิบัติการและเรือนทดลองด้วยวิธีการปลูกเชื้อโรค และเลี้ยงแมลงเพื่อทดสอบ ตรวจเช็คเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค และการตายของแมลง หลังการทดลองตรวจสอบปริมาณเชื้อโรคและชีวภัณฑ์หลังการ ทดสอบ

  17 เม.ย. 2567

  ผู้ชม 1824 ครั้ง

 • นอกจากเชื้อราไฟทอปธอรา (Phytophthora spp.) ที่เป็นสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าแล้ว โรคกิ่งแห้งที่เกิดจากเชื้อราฟิวซาเรียม (Fusarium sp. ) ถือว่าเป็นโรคที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับต้นทุเรียนทุกระยะการเจริญเติบโต

  17 เม.ย. 2567

  ผู้ชม 13924 ครั้ง

 • ไตร-แท็บ คือเชื้อราไตรโคเดอร์มา แอสเพอร์เรียลลัม สายพันธุ์ เอ็นเอสที-009 เป็นชีวภัณฑ์ใช้ป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้หลายชนิด สำหรับในข้าวสามารถใช้ป้องกันโรคดังนี้

  17 เม.ย. 2567

  ผู้ชม 670 ครั้ง

 • ส้มเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารสูงมาก ทำให้ได้รับความนิยมในการบริโภคจากผู้คนจำนวนมาก มีทั้งขายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ แต่เนื่องด้วยเกษตรกรที่ปลูกส้มมักพบกับปัญหาการเกิดโรคกรีนนิ่ง ซึ่งเป็นโรคที่สร้างปัญหาอย่างมากในส้ม ทำให้ผลผลิตลดลง ไม่มีรสชาติ รูปทรงส้มมีลักษณะบิดเบี้ยวไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มียาหรือสารเคมีกลุ่มไหนที่สามารถรักษาโรคกรีนนิ่ง ในส้มได้ ดังนั้นเรามาหาวิธีป้องกันการเกิดโรคกรีนนิ่งให้ช้าที่สุดกันนะคะ

  17 เม.ย. 2567

  ผู้ชม 3482 ครั้ง

 • อีกหนึ่งปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกส้ม จะพบการระบาดของเพลี้ยหอยในแปลง ซึ่งชนิดเพลี้ยหอยที่ระบาดในพืชตระกูลส้ม จะเป็นเพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นแมลงที่จัดอยู่ในแมลงกลุ่มปากเจาะดูด ไม่ว่าจะเป็นส้มเขียวหวาน ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มโอ รวมไปถึงมะนาว ซึ่งจะเข้าทำลายตามใบ กิ่ง และผลอ่อน ทำให้ผลผลิตเสียหายส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตร

  17 เม.ย. 2567

  ผู้ชม 4291 ครั้ง

 • มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill) มีแหล่งปลูกและผลิต อย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยเฉพาะเขตร้อนกึ่งร้อน ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นแหล่งปลูกที่สำคัญเพื่อการบริโภคผลสดและส่งโรงงานแปรรูป แต่อย่างไรการปลูกก็ประสบปัญหาในเรื่องโรคและแมลงรบกวน ซึ่งโรคที่สำคัญที่พบคือ โรคใบไหม้ โรคใบจุดจากแบคทีเรีย โดยเฉพาะโรคเหี่ยวเขียว ที่สร้างปัญหาทำให้ผลผลิตเสียหาย 30-100 เปอร์เซ็นต์ ที่ยังไม่มีสารเคมีในการกำจัดโรคนี้ และถ้าปลูกในสภาพโรงเรือน การป้องกันโรคโดยการใช้ชีวภัณฑ์ จึงเป็นแนวทางในการลดความเสียหายของผลผลิ

  17 เม.ย. 2567

  ผู้ชม 5829 ครั้ง

 • โรคตายพรายหรือโรคเหี่ยวในกล้วย  (Panama disease)  จะระบาดในช่วงฝนตกชุก มีน้ำขัง ดินระบายน้ำไม่ดี การป้องกันไว้ก่อนย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาในภายหลัง เพราะโรคนี้มีความรุนแรงมาก สามารทำสวนกล้วยได้  เพราะโรคนี้สามารถติดไปกับหน่อพันธุ์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ปลูก และเกิดจากราสาเหตุโรคที่ไม่อาจใช้สารเคมีกำจัดเชื้อในดินให้ตายหมดไปได้  การป้องกันโรคโดยใช้ชีวภัณฑ์จึงเป็นแนวที่ใช้แก้ปัญหานี้ได้

  17 เม.ย. 2567

  ผู้ชม 2108 ครั้ง

 • สตรอว์เบอร์รี เป็นไม้ผลเขตกึ่งร้อนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี สตรอว์เบอร์รีอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานต่ำ ไม่มีคอเรสเตอรอล และมีไฟเบอร์ อีกทั้งยังยับยั้งป้องกันโรค ช่วยบำรุงรักษาระบบต่างๆ ในร่างกาย ช่วยบำรุงผิวพรรณ และป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ในอดีตสตรอว์เบอร์รีถูกนำมาส่งเสริมให้กับชาวเขาปลูก เพื่อเป็นพืชทดแทนการปลูกฝิ่น และแก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยบนพื้นที่สูง แต่ในปัจจุบันสตรอว์เบอร์รีกลายเป็นพืชที่ปลูกเพื่อการค้า ผลผลิ

  17 เม.ย. 2567

  ผู้ชม 3611 ครั้ง

 • กัญชา กัญชง เป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งที่ในปัจจุบันมีการนำมาใช้ทางการแพทย์มากขึ้น ซึ่งในการปลูก ดูแลให้ต้นมีการเจริญเติบโตที่ดีแข็งแรงทนต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูต่าง ๆ ต้นกัญชา และกัญชงต้อง ได้รับธาตุอาหารต่าง ๆที่ครบถ้วน เรามาดูกันนะคะ ว่าต้นกัญชา กัญชง ต้องการธาตุอะไรบ้าง และเมื่อได้ธาตุอาหาร ไม่ครบจะแสดงอาการอย่างไร และมีวิธีแก้ยังไง

  17 เม.ย. 2567

  ผู้ชม 9553 ครั้ง

 • ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่เกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลมะนาวและส้มควรระวังและป้องกันการเกิด โรคแคงเกอร์เนื่องจากมีฝนตกติดต่อกัน ทำให้สภาพอากาศชื้น เหมาะต่อการเกิด โรคแคงเกอร์ หรือที่ชาวสวนเรียกกันว่าโรคขี้กากส้ม เป็นโรคประจำตัวของพืชตระกูลส้ม บางสายพันธุ์ทนทานต่อโรคนี้ บางสายพันธุ์ก็อ่อนแอต่อโรคนี้และเป็นปัญหาส่งผลกระทบถึงผลผลิต สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

  10 เม.ย. 2567

  ผู้ชม 2151 ครั้ง

Engine by shopup.com