ไตร-แท๊บ (ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา แอสเพอร์เรียลลัม สายพันธุ์ เอ็นเอสที-009)

หมวดหมู่สินค้า: สินค้ากลุ่มชีวภัณฑ์

16 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 11010 ผู้ชม

ไตร-แท๊บ ไตรโคมาเดอร์ผง กำจัดโรคพืชแบบปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

 

ไตร-แท๊บ กำจัดโรคพืชทางดิน ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

 

ไตร-แท๊บ ผลิตจากเชื้อราไตรโคเดอร์มา ช่วยกำจัดเชื้อราร้าย อย่างเชื้อราฟิวซาเรียมและเชื้อราพิเทียมที่แฝงตัวอยู่ในดิน ช่วยกำจัดโรคทางดินชนิดต่าง ๆ ทั้งโรคเน่าคอดิน โรคหัวเน่า โดยบริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิยาลัย วลัยลักษณ์ จากนั้นบริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด ได้นำมาต่อยอดและผลิตในรูปแบบผง ที่พร้อมใช้งาน จนได้ผลิตภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาผงที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เป็นมิตรกับคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีตกค้าง

 

ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร

 

ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา แอสเพอร์เรียลลัม สายพันธุ์ เอ็นเอสที-009 ชนิดผง ที่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร ภายใต้ชื่อการค้า ไตร-แท๊บ และได้รับการรับรองจากองค์กรเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

 • ขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร เลขทะเบียน 1128-2564
 • ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ กับ Organic Thailand เลขทะเบียน กษ 0929/580
 • ได้รับมาตรฐานปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM)
 • ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เลขทะเบียน 02010029

 

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ AIC Award 2022 ประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหนึ่งในการยืนยันในคุณภาพและความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ของเรา

 

การกำจัดโรคทางดิน เป็นปัญหาที่สำคัญของเกษตรกรไทย

 

 • โรคเน่าคอดิน ของคะน้า และผักใบอื่น ๆ
 • โรครากเน่า โคนเน่า ลำต้นเน่า ผลเน่า ในทุเรียน และพริก
 • โรคหัวเน่า รากเน่าในหอม
 • โรคใบติด โรคกิ่งแห้ง ในทุเรียน
 • โรคกาบใบแห้งในข้าว
 • โรคตายพรายในกล้วย
 • โรคใบไหม้ในมันฝรั่ง
 • โรคเหี่ยวเหลืองในพริก และมะเขือเทศ
 • โรคต้นแตกยางไหล ในพืชตระกูลแตง

 

ไตรโคเดอร์มา คืออะไร ใช้รักษาโรคพืชได้อย่างไร?

 

ไตรโคเดอร์มา คือ เชื้อราปฏิปักษ์ชนิดหนึ่งพบได้ตามดินและซากพืช ทำหน้าที่ในการควบคุมเชื้อราร้ายตัวอื่น ๆ ลดการเกิดโรค อย่างฟิวซาเรียม และพิเทียม โดยจะเข้าทำลายเชื้อราตัวร้ายด้วยวิธีพันรัด หรือการแทงลงไปถึงเส้นใยส่งผลให้เชื้อราเหล่านั้นค่อย ๆ เกิดการเฉา เหี่ยว และตายลงไปในที่สุด

 

กลไกที่มีผลต่อเชื้อโรคและพืช

 

ไตร-แท๊บ คือ ไตรโคเดอร์มา แอสเพอร์เรียลลัม สายพันธุ์ เอ็นเอสที-009 ซึ่งเป็น ไตรโคเดอร์มาผง ที่ช่วยกำจัดเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคทางดิน โดยมีกลไกต่อเชื้อโรคและพืช ดังต่อไปนี้

 

 1. การแข่งขัน (Competition) เข้าไปแย่งพื้นที่และอาหารกับเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืช
 2. การเป็นปรสิต (Parasitism) กับเชื้อโรคพืชในการพันรัดและย่อยผนังเส้นใยของเชื้อโรค
 3. การสร้างสารปฏิชีวนะ และสารทุติยภูมิ (Antibiotics and Secondary Metabolites Production) สร้างสารปฏิชีวนะหรือสารทุติยภูมิได้หลายชนิด สามารถเข้าไปยับยั้งในการเจริญเส้นใยของเชื้อสาเหตุโรค ทำให้เชื้อโรคไม่สามารถเจริญและเพิ่มปริมาณต่อไปได้
 4. ส่งเสริมการเจริญเติบโต และการชักนำให้พืชต้านทานโรค (Induced Disease Resistance) สามารถครอบครองพื้นที่ราก โดยจะเจริญเติบโตบนรากพืช ปลดปล่อยสารกระตุ้นได้หลายชนิด ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีน ที่ทำให้พืชต้านทานต่อเชื้อโรค และช่วยในการเจริญเติบโตของพืช
 5. การละลายฟอสเฟตในดิน (Phosphate Solubilizing) ด้วยการสร้างกรดอินทรีย์ และฮอร์โมนพืชบางชนิด ทำให้ละลายธาตุฟอสฟอรัสและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืช ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยในพืช

 

ไตร-แท๊บ ปลอดภัย ทั้งต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

 

 • เชื้อแข็งแรง โตดี มีเอนไซม์
 • ขยายพันธุ์เร็ว กินเชื้อโรคเก่ง
 • ป้องกันโรคในดินได้แน่นอน

 

วิธีการใช้

 

ไตร-แท๊บ เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาผงแบบพร้อมใช้ โดยสามารถผสมกับวัสดุเพาะได้ทันที ช่วยกำจัดเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางดินที่ทำให้ผลผลิตเสียหาย และยังสามารถใช้ฉีดพ่นเพื่อป้องกันอาการโรค โดยมีวิธีการใช้อย่างหลากหลาย ดังต่อไปนี้

 

 • ใช้ผสมวัสดุเพาะกล้า ใช้ ไดร-แท๊บ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อวัสดุเพาะกล้า 100- 500 กิโลกรัม
 • รองก้นหลุมก่อนปลูก หว่านโคนต้น ใช้ ไตร-แท๊บ 1 กิโลกรัมผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 100-200 กิโลกรัม รองก้นหลุมก่อนปลูก 50-100 กรัมต่อหลุม
 • ใช้ฉีดพ่นต้น ลงดิน ราดโคนต้น หรือใช้กับระบบน้ำ ใช้ ไตร-แท็บ อัตรา 100 กรัมน้ำ 20 ลิตร
 • ใช้เพื่อป้องกันควรฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ถ้าเริ่มพบอาการโรค ควรพ่นทุก 3-5 วัน

 

หมายเหตุ :

 

 • ควรผสมสารจับใบทุกครั้งก่อนฉีดพ่น และควรฉีดพ่นตอนเย็นที่อากาศไม่ร้อน
 • ข้อมูลการผสมไตร-แท๊บกับสารต่าง ๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ การใช้ไตร-แท๊บร่วมกับสารเคมีและชีวภัณฑ์อื่น ๆ

 

TAB Innovation ผู้นำผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ ปลอดภัย ไร้สารเคมี

 

บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด วิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการเกษตรปลอดสารพิษมามากกว่า 20 ปี จนได้ชีวภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นไตร-แท๊บ และชีวภัณฑ์อื่น ๆ ปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้าง

สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้า

LINE id: @tabinnovation
โทร. 02-954-3120-6

 

เพิ่มเพื่อน

 

#ไตรแท๊บ #ไตรโคเดอร์มา #ชีวภัณฑ์ #TRITAB #Trichoderma #BioFungicide

 

 ไตร-แท๊บ เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ไตร-แท๊บ เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ไตร-แท๊บ เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ตารางใช้ไตร-แท๊บร่วมกับสารเคมีต่างๆ

 

 

 

 

Engine by shopup.com