ชีวภัณฑ์ (Biocontrol)

   คลังความรู้ - คลิป

การใช้สารกันแดด อัมเบรลล่า ในทุเรียนเล็ก

ฉีดพ่นสารกันแดดพืช อัมเบรลล่า ในทุเรียนต้นเล็ก เพื่อป้องกันแสงแดดและลดอุณหภูมิให้กับต้นทุเรียน

การใช้สารกันแดดอัมเบรลล่า ในกล้วยไข่

การใช้สารกันแดดอัมเบรลล่า ในกล้วยไข่ ลดอาการไหม้แดดในพืช (Sunburn) 

การใช้สารกันแดด อัมเบรลล่า ในมะละกอ

วันนี้เราพามาที่แปลงมะละกอของเกษตรกรที่จังหวัดกาญจนบุรี และได้มีการทดลองฉีดพ่นสารกันแดดอัมเบรลล่าให้กับมะละกอเพื่อป้องกันแสงแดด

การใช้สารกันแดด อัมเบรลล่า ในคะน้า

ฉีดพ่นสารกันแดดพืช อัมเบรลล่า ในผักคะน้าที่เป็นผักใบ เพื่อป้องกันแสงแดดและลดอุณหภูมิให้กับต้นคะน้า

สำรวจเพลี้ยไฟในแปลงถั่วฝักยาว

วันนี้เราพามาดูเพลี้ยไฟในแปลงถั่วฝักยาว ซึ่งพบว่ามีการระบาดค่อนข้างมาก

       ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ร่วมกันกับสินค้ากลุ่มชีวภัณฑ์

การใช้ชีวภัณฑ์ ไตร-แท๊บ ผสมร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

การใช้งานร่วมกันของชีวภัณฑ์ ไตร-แท๊บ กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

การใช้ชีวภัณฑ์ บิว-เวอร์ ผสมร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

การใช้งานร่วมกันของชีวภัณฑ์ บิว-เวอร์ (Beau-Ver) กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

การใช้ชีวภัณฑ์ เจน-แบค ผสมร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

การใช้ชีวภัณฑ์ เจน-แบค (JANE-BAC) ผสมร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

การใช้ชีวภัณฑ์ บาซิทัส ผสมร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

การใช้งานร่วมกันของชีวภัณฑ์ บาซิทัส กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ร่วมกันกับสินค้ากลุ่มชีวภัณฑ์

การใช้งานร่วมกันของชีวภัณฑ์ เมตาไลต์ กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

TAB INNOVATION

บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด

ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการเกษตรมามากกว่า 20 ปี บริษัทฯมีนโยบายหลักมุ่งเน้นเรื่องงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยร่วมวิจัยกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์

Engine by shopup.com