เจน-แบค (บาซิลลัสซับทิลิส สายพันธุ์ บีเอ็ม-01)

หมวดหมู่สินค้า: สินค้ากลุ่มชีวภัณฑ์

10 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 4975 ผู้ชม

เจน-แบค บาซิลลัสซับทิลิส ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืช ใช้ง่าย ได้ผลดี ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

เจน-แบค ชีวภัณฑ์กำจัดโรคพืชได้ทั้งเชื้อราและแบคทีเรีย

 

เจน-แบค บาซิลลัส ซับทิลิส สายพันธุ์ บีเอ็ม-01 ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ ช่วยกำจัดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคพืช อย่างโรคขอบใบทอง หรือเน่าดำในคะน้าและกวางตุ้ง โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบติด โรคราสีชมพูในทุเรียน ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร และได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ

 

ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร

 

 • ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร เลขทะเบียน 566-2565
 • ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ กับ Organic Thailand เลขทะเบียน กษ 0929/2559

 

ชีวภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องโรคจากเชื้อราและแบคทีเรีย

 

โรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา

 

 • โรคโคนเน่า โรคใบติดในทุเรียน จากเชื้อรา Rhizoctonia solan
 • โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน จากเชื้อรา Sclerotium rolfsii, Phytophthora spp.
 • โรคราสีชมพูในทุเรียน จากเชื้อรา Corticium Salmonicolor
 • โรคเหี่ยวเหลือง และโรคตายพราย จากเชื้อรา Fusarium spp.
 • โรคใบจุด จากเชื้อรา Alternaria sp. และ Cercospora sp.
 • โรคแอนแทรคโนส จากเชื้อรา Colletotrichum spp.

 

โรคที่มีสาเหตุเชื้อแบคทีเรีย

 

โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม และโรคขอบใบทองในคะน้า จากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas sp.

 

บาซิลลัส ซับทิลิสคืออะไร ใช้ควบคุมโรคพืชได้อย่างไร?

 

แบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิส เป็นแบคทีเรียที่ช่วยควบคุมโรคพืช สามารถพบได้ทั่วไปในดิน และแหล่งน้ำธรรมชาติ ทนทานต่อสภาพแวดล้อม แม้เจอกับภาวะวิกฤต ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชที่ปลูก

 

กลไกการเข้าทำลายเชื้อสาเหตุโรคพืชของ บาซิลลัส ซับทิลิส สายพันธุ์ บีเอ็ม-01

 

 1. การแข่งขันการเชื้อสาเหตุโรคพืช (Competition) จะเข้าไปแย่งอาหารและแร่ธาตุ ทำให้เชื้อโรคอ่อนแอ
 2. การสร้างสารปฏิชีวนะ (Antibiosis) เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโต เส้นใย และการสร้างสปอร์ของเชื้อโรค
 3. การเข้าครอบครองพื้นที่บริเวณรากพืช ทำให้เชื้อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และไม่ขัดขวางการเติบโตของพืช
 4. การชักนำให้พืชต้านทานโรค (Induced Host Resistance) กระตุ้นให้พืชสร้างสารที่สามารถต้านทานเชื้อโรคได้

 

เจน-แบค ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 • ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นพืช
 • ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายได้ดี
 • เป็นแบคทีเรียตามธรรมชาติในสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อ คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

 

วิธีการใช้

 

เจน-แบค เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์แบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิส สายพันธุ์ บีเอ็ม-01 สามารถใช้ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคพืชได้อย่างปลอดภัย ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ โดยมีวิธีการใช้ ดังนี้

 

 • ผสมในอัตราส่วน 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ป้องกันตั้งแต่ก่อนปลูกพืช รองก้นหลุม ฉีดพ่นลงดิน ราด หรือให้ทางระบบน้ำ และฉีดพ่นลำต้นพืชทุก 5-7 วัน
 • สามารถผสมสารกำจัดแมลง ปุ๋ย ฮอร์โมน และธาตุอาหารเสริม
 • ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับสารป้องกันกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารเคมีกลุ่มไตรอะโซล และชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ
 • ควรฉีดพ่นช่วงเวลาเย็น อากาศไม่ร้อน โดยฉีดพ่นทั่วทั้งต้นพืช

 

วิธีขยายเชื้อสด

 

เจน-แบค สามารถขยายเป็นเชื้อสดได้ อัตรา 100 กรัมผสมน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาด 1 ลิตร ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง (เขย่าหรือให้อากาศ) ผสมน้ำฉีดพ่นได้ 50-100 ลิตร ควรฉีดพ่น เจน-แบค ในเวลาตอนเย็นในสภาพแปลงที่มีความชื้น 60-70 เปอร์เซ็นต์

 

TAB Innovation ผู้นำผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ ปลอดภัย ไร้สารเคมี

 

บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด วิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการเกษตรปลอดสารพิษมานานกว่า 20 ปี จนได้ชีวภัณฑ์ที่ช่วยกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียที่ก่อความเสียหายต่อพืช แบบพร้อมใช้ ที่ใช้งานง่าย และนอกจากเจน-แบค แล้วยังมี ไตร-แท๊บ และชีวภัณฑ์อื่น ๆ ที่ปกป้องและคุ้มครองพืชผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไร้สารเคมีตกค้าง

 

 

สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้า

LINE id: @tabinnovation
โทร. 02-954-3120-6

 

เพิ่มเพื่อน

 

 

 

Engine by shopup.com