ไซล็อค(XYLOX)

หมวดหมู่สินค้า: สารเสริมประสิทธิภาพ

17 เมษายน 2567

ผู้ชม 508 ผู้ชม

ไซล็อค

XYLOX

 

สารออกฤทธิ์

Polyalkyleneoxide Modififif ied Heptamethyltrisiloxane..................50%
Polyoxyethylene alkylether...........................................................47.5%
Ethylene glycol...............................................................................2.5%

สารจับใบชนิดออร์กาโนซิลิโคน

ไซล็อค คือสารเสริมประสิทธิภาพหรือสารจับใบชนิดออร์กาโนซิลิโคน สูตรพิเศษใช้สำหรับผสมร่วมกับสารกำจัดไรแดง ศัตรูพืชชนิดต่างๆ สามารถแทรกซึม กระจายตัวเข้าผนังลำตัวไรแดงได้รวดเร็วกว่าสารจับใบทั่วๆ ไป เป็นสารจับใบประเภทนอนไอออนิก (Non-ionic) สลายตัวได้ในสภาพน้ำที่มีฤทธ์เป็น กรด หรือ ด่างสูงเกินไป เพื่อให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนใช้ ไซล็อค น้ำที่ใช้ควรมีค่าพีเอช (pH)เป็นกลาง คือ ค่าพีเอช (pH) อยู่ระหว่าง 6.5-7.5 โดยใช้สาร ซุปเปอร์บัพเฟอร์ที่มีค่าพีเอช (pH) เป็นกรด หรือ สาร บัพเฟอร์พลัส ที่มีค่าพีเอช (pH) เป็นด่างปรับน้ำที่ใช้ผสม ไซล็อค มีค่าพีเอช (pH) เป็นกลางอยู่ระหว่าง 6.5-7.5

ประโยชน์ ช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารกำจัดไรแดงศัตรูพืชทั้งชนิดดูดซึมและสัมผัส

 

อัตราการใช้
ใช้กำจัดไรแดง อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
ใช้กำจัดไรขาว อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

ช่วยเสริมประสิทธิภาพ
ของสารกำจัดไรแดง

 

Engine by shopup.com