ทีเอบี ฮิวมิค พลัส

หมวดหมู่สินค้า: สารปรับสภาพดิน-น้ำ

22 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 1431 ผู้ชม

ทีเอบี ฮิวมิค พลัส เป็นสารอินทรีย์วัตถุปรับปรุงคุณภาพดิน ชนิดเม็ด
สกัดจากแร่ลีโอนาไดท์ (Leonardite) ที่ได้จากธรรมชาติ สามารถใช้ผสม
ร่วมกับปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ หรือคลุกกับวัสดุปลูก
ประโยชน์
• ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วยซุย และช่วยให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้น
• ช่วยตรึงปุ๋ยและธาตุอาหารในดินบริเวณรากพืช เพื่อให้พืชสามารถ

 


นำไปใช้ได้
• ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในดิน
• กระตุ้นการเกิดราก และการงอกของเมล็ด ช่วยให้ระบบรากแข็งแรง

 

 

Engine by shopup.com