ซุปเปอร์ บัฟเฟอร์

หมวดหมู่สินค้า: สารปรับสภาพดิน-น้ำ

28 มีนาคม 2567

ผู้ชม 1382 ผู้ชม

ซุปเปอร์บัฟเฟอร์ สารปรับสภาพความเป็นด่างของน้ำมีฤทธิ์เป็นกรดมีค่า pH 1

ประโยชน์
1. ใช้ปรับสภาพน้ำก่อนผสมสารเคมี ทำให้น้ำมีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ
(pH 5-6) ที่เหมาะสมต่อการละลายสารกำจัดศัตรูพืช หรือ
ปุ๋ยทางใบ
2. ใช้ปรับสภาพน้ำในระบบไฮโดรโปนิกส์ให้เหมาะสมต่อการเจริญ
เติบโตของต้นพืช
3. ใช้ในระบบน้ำหยดผ่านระบบจ่ายปุ๋ยแบบเวนจูรี เพื่อปรับสภาพน้ำก่อนใช้
สามารถช่วยลดตะกอนแคลเซียมและไบโอฟิล์มที่อุดตันหัวน้ำหยด

วิธีการใช้
ตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำก่อนปรับสภาพน้ำ ช่วง pH ที่
เหมาะสมในการนำไปใช้คือช่วง pH 5.0-6.0

ค่าความเป็นกรด-ด่าง อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร
1. ช่วง pH 6.0 – 7.0 5-10 ซีซี
2. ช่วง pH 7.0 – 8.0 10-15 ซีซี
3. ช่วง pH 8.0 – 9.0 15-20 ซีซี
4. ช่วง pH มากกว่า 9.0 มากกว่า 20 ซีซี

 

สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้า
LINE id: @tabinnovation
โทร. 02-954-3120-6

เพิ่มเพื่อน

 

 

Engine by shopup.com