แมลงศัตรูใน พริก ป้องกันอย่างไร

หมวดหมู่: บทความชีวภัณฑ์

 

แมลงศัตรูใน พริก ป้องกันอย่างไร

เพลี้ยไฟพริก  (Scirothrips dorsalis Hoods) ซึ่งเป็นแมลงศัตรูที่มีความสำคัญมากชนิดหนึ่ง มักพบการระบาด ตั้งแต่หลังย้ายปลูก 1 เดือน ส่วนใหญ่เข้าทำลายบริเวณยอด และใบอ่อน ทำให้ยอดหรือใบอ่อนหงิก เมื่อใบพริกแก่จะเห็นเป็นรอยกร้านสีน้ำตาล ส่งผลให้การสังเคราะห์แสงลดลง พริกจะชะงักการเจริญเติบโต ให้ผลผลิตน้อยลง และมีช่วงอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้น   หากเพลี้ยไฟระบาดในระยะที่พริกออกดอก จะทำให้ดอกพริกหลุดร่วง  ถ้าระบาดในระยะติดผล พริกจะมีลักษณะบิดงอ แคระแกร็น และมีคุณภาพต่ำ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ถ้ามีการระบาดที่รุนแรงต้นพริกจะชะงักการเจริญเติบโต หรือแห้งตายในที่สุด หากเป็นช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งความเสียหายจะมีมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

 

 

ลักษณะอาการของพริกที่เกิดจากการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ

 

เพลี้ยไฟ  ชื่อวิทยาศาสตร์ Scirtothrips dorsalis (Hood)  วงศ์ Thripidae     อันดับ Thysanoptera

วงจรชีวิตของเพลี้ยไฟ  (ระยะเวลา 37-60 วัน)

 

 

 

วงจรชีวิตของเพลี้ยไฟ

 

สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการระบาด : ในช่วงการปรับเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศร้อน ลมกระโชกแรง  เพลี้ยไฟพริกจะระบาดมากในฤดูแล้ง หรือเมื่อฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน

วิธีการป้องกันกำจัด : เพลี้ยไฟเป็นแมลงขนาดเล็ก ชอบหลบอยู่ตามใต้ใบ และซอกยอดอ่อน เวลาพ่นควรใช้เครื่องมือที่สามารถพ่นได้อย่างทั่วถึง

 

1.ควรฉีดพ่นเชื้อราเมธาไรเซียมสลับกับเชื้อราบูเวเรีย ก่อนการระบาดของเพลี้ยไฟ ตามอัตราแนะนำพ่นทุก 5-7 วัน ให้ทั่วทรงพุ่มและบริเวณดินโคนต้นพริก ในกรณีที่เริ่มพบการระบาดควรฉีดพ่นทุก 3 วัน

 

2.ควรเพิ่มความชื้นโดยการให้น้ำ อย่าให้พืชขาดน้ำเพราะจะทำให้พืชอ่อนแอ และเพลี้ยไฟพริกจะระบาดอย่างรวดเร็ว

3.พ่นสารป้องกันกำจัดแมลงเมื่อพบมีการระบาด เพื่อทำลายไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย

26 มีนาคม 2567

ผู้ชม 868 ครั้ง

Engine by shopup.com