ควบคุมเพลี้ยไฟในพริก

หมวดหมู่: บทความชีวภัณฑ์

แมลงที่สำคัญในพริก

 

เพลี้ยไฟ เป็นแมลงในพริกที่เป็นแมลงสำคัญและพบการระบาดมากในหลายพื้นที่ และเป็นปัญหาการระบาดทั่วโลก แปลงที่พบการระบาดจะทำให้ผลผลิตเสียหายและลดลงมากกว่า50 เปอร์เซ็นต์

เพลี้ยไฟ ชื่อวิทยาศาสตร์ Scirtothrips dorsalis วงจรชีวิตของเพลี้ยไฟ  (ระยะเวลา 37-60 วัน)

ลักษณะอาการ : สามารถทำลายได้ทั้งต้น ส่วนใหญ่เข้าทำลายบริเวณยอด และใบอ่อน ขอบใบม้วนขึ้น ทำให้ยอดหรือใบอ่อนหงิก เมื่อใบพริกแก่จะเห็นเป็นรอยกร้านสีน้ำตาล ส่งผลให้การสังเคราะห์แสงลดลง พริกจะชะงักการเจริญเติบโต ให้ผลผลิตน้อยลง และมีช่วงอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้น หากเพลี้ยไฟระบาดในระยะที่พริกออกดอก จะทำให้ดอกพริกหลุดร่วง ถ้าระบาดในระยะติดผล พริกจะมีลักษณะบิดงอ แคระแกร็น และมีคุณภาพต่ำ

การระบาด : ในช่วงการปรับเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศร้อน ลมกระโชกแรง เพลี้ยไฟพริกจะระบาดมากในฤดูแล้ง หรือเมื่อฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน พบทั้งตัวอ่อนและตัวแก่ได้ตามใต้ใบ ยอดอ่อน ดอก (ทั้งดอกตูมและบาน) และแมลงสามารถอยู่อาศัยในดินและเศษซากพืชได้ หากสภาพแวดล้อมเหมาะสม จะมีเพศเมียมากกว่าเพศผู้ จึงทำให้เพลี้ยไฟมีการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามพบว่าในช่วงฤดูฝนมักไม่ค่อยพบเพลี้ยไฟระบาด หากพบเจอเพลี้ยไฟให้รีบป้องกันกำจัดเพราะอาจเป็นพาหะของไวรัสได้อีก เช่น ไวรัสโรคใบด่าง โรคเส้นใบด่างประ โรคใบหงิกเหลืองพริก และโรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตาย


วิธีการป้องกันกำจัด : เพลี้ยไฟเป็นแมลงขนาดเล็ก ชอบหลบอยู่ตามใต้ใบ และซอกยอดอ่อน เวลาพ่นควรใช้เครื่องมือที่สามารถพ่นได้อย่างทั่วถึง

ควรฉีดพ่น เมตาไลต์  อัตรา 100 กรัม ร่วมกับ มูฟ-เอ็กซ์  อัตรา  3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ก่อนการระบาดของเพลี้ยไฟ ฉีดพ่นทุก 3-7 วัน (ตามความรุนแรงการระบาด) ให้ทั่วทรงพุ่มและบริเวณดินโคนต้นพริก ในกรณีที่เริ่มพบการระบาดควรฉีดพ่นทุก 3 วัน ร่วมกับการพ่นสารป้องกันกำจัดแมลง เพื่อทำลาย ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย แนะนำให้สุ่มสำรวจพริก 100 ยอด/ไร่ทุกสัปดาห์  หากพริกขาดน้ำจะเปิดช่องทางให้เพลี้ยไฟระบาดไว

 

 

เมตาไลต์  คือ ชีวภัณฑ์เมทาไรเซียม แอนนิโซเพลีย สายพันธุ์ เอฟเอ็ม-101 เป็นเชื้อราที่ก่อโรคในแมลง มีขนาดเล็กพบในดินทั่วไป เจริญเติบได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 27-30 องศาเซลเซียส และสร้างสปอร์ได้ใน 3-7 วันเส้นใยเริ่มต้นมีสีขาว สร้างสปอร์รูปร่างรี สีเขียวขี้ม้า สามารถเข้าทําลายแมลงศัตรูพืชได้ดีได้หลายชนิด ได้ทั้งตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย เช่น เพลี้ยไฟ ไรแดง ด้วง หนอนเจาะผล หนอนเจาะลำต้น ปลวก เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น

มูฟ-เอ็กซ์ คือสารเสริมประสิทธิภาพหรือสารจับใบชนิดออร์กาโนซิลิโคน สูตรพิเศษใช้สำหรับผสมร่วมกับสารกำจัดเพลี้ยไฟ ในพืชชนิดต่างๆ สามารถแทรกซึม กระจายตัวเข้าผนังลำตัวเพลี้ยไฟได้รวดเร็วกว่าสารจับใบทั่วๆ ไป เป็นสารจับใบประเภทนอนไอออนิก (Non-ionic)

ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

06 มีนาคม 2567

ผู้ชม 364 ครั้ง

Engine by shopup.com