โรคที่สำคัญในพริก

หมวดหมู่: บทความชีวภัณฑ์

โรคที่สำคัญในพริก

 

พริก เป็นพืชที่ปลูกกันทั่วไปทุกครัวเรือน ทั้งการบริโภคในชีวิตประจำวัน การทำธุรกิจประกอบอาหาร รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ ปัจจุบัน

โรคแอนแทรกโนส หรือ กุ้งแห้ง (Anthracnose Disease) เป็นโรคที่พบเห็นได้บ่อย ระบาดมากในช่วงฤดูฝนที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง

เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Colletotrichum spp.


ลักษณะอาการ : เกิดโรคได้ทุกระยะการเจริญเติบโตและเกิดได้กับพริกทุกสายพันธุ์ โดยเฉพาะช่วงที่ผลพริกใกล้สุกอาการของโรคจะเห็นได้ชัดเจน ผลพริกจะเป็นแผลวงกลมช้ำสีน้ำตาล

แผลลึกลงไปในเนื้อผล เมื่อแผลขยายขนาดรอยแผลจะเป็นวงกลมหรือรูปไข่ซ้อนกัน ถ้ามีความชื้นสูงแผล จะมีเมือกสีส้มปนดำ อาจมีเพียงแผลเดียวหรือหลายแผลก็ได้ ต่อมาแผลเหล่านี้

จะแห้งเป็นสีน้ำตาลหรือดำ ทำให้เกิดอาการคดโค้งงอ หรือบิดเบี้ยวลักษณะคล้ายกุ้งแห้งทำให้มีชื่อเรียกดังกล่าว ส่วนอาการบนใบยอดอ่อน และกิ่งจะเกิดโรคต่อเมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสม

โรคนี้ถ้าเกิดกับต้นกล้าจะทำให้ต้นกล้าแห้งตาย ทำให้ใบร่วงและเกิดอาการแห้งตายจากปลายยอดเข้ามา


สภาพที่เหมาะสมกับการเกิดโรค : สภาพอากาศที่ร้อนชื้น หรือ ฝนตก สปอร์ของเชื้อราสามารถแพร่ กระจายไปกับลม น้ำฝน หรือน้ำที่ใช้ ในการเพาะปลูก

อยู่ข้ามฤดูได้โดยอาศัยอยู่ กับซากพืชหรือพืชอาศัย เมื่อสภาพ แปลงปลูกมีความชื้นสูง หรือฝนตกทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

 

การป้องกันกำจัด : ใช้ เจน-แบค พ่นให้ทั่วลำต้นและทรงพุ่ม ก่อนการระบาด อัตรา100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน และเมื่อเริ่มพบการระบาด พ่นทุก 5-7 วัน

เพื่อลดปริมาณของเชื้อในแปลงลง โดยในระยะนี้ควรให้น้ำน้อยลง ใช้ ไตร-แท๊บ ฉีดพ่นลงดิน ไปกับระบบน้ำ อัตรา 100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน

 

 

 

เรียบเรียงโดย หนึ่งฤทัย ไหมพรหม

ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

E. Moses, S. Akrofi, P. Beseh.  2017. Anthracnose of chilli & pepper-Ghana: Colletotrichum species (C. capsici and C. gloeoesporioides). PlantwisePlus Knowledge Bank. www.plantwise.org.  

 

26 มีนาคม 2567

ผู้ชม 232 ครั้ง

Engine by shopup.com