โรคที่สำคัญในมะละกอ

หมวดหมู่: บทความชีวภัณฑ์


โรคที่สำคัญในมะละกอ

 

มะละกอ เป็นหนึ่งในไม้ผลที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

มะละกอที่นิยมบริโภคผลดิบ เช่น แขกนวล แขกดำ

นิยมบริโภคสุก เช่น มะละกอฮอลแลนด์

 

โรคที่สำคัญในมะละกอ คือ โรคใบจุดวงแหวน ที่เกิดจากเชื้อไวรัส  Papaya ringspot virus (PSRV)


ลักษณะอาการ เชื้อเข้าทำลายมะละกอทุกระยะการเจริญเติบโต ระยะต้นกล้า ทำให้กล้า แคระแกร็น ใบด่างเหลือง บิดเบี้ยวเสียรูป ใบจะหงิกงอเรียวเล็ก

ถ้าเป็นโรครุนแรงใบจะเหลืองแต่เส้นใบ ต้น กล้า จะไม่เจริญและตายในที่สุด เข้าทำลายผลจะเห็นลายวงแหวนสีเขียวเข้มจำนวนมาก

ทำให้เนื้อมะละกอที่สุก มีความแข็ง และความหวานลดลง

การป้องกันโรค

  1. ปลูกพันธุ์ที่มีความต้านทานการเกิดโรค
  2. กำจัดพืชอาศัยของเชื้อไวรัส  เช่น แตงป่า ฟักแฟง บวบ แตงต่าง ๆ หรือ ตำลึง
  3. เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในต้นพืช ใช้ วี พลัส อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 10 วัน  หลังย้ายกล้า

 

 

 

     4. การควบคุมและกําจัดแมลงปากดูดที่เป็นพาหะของโรคไววัส เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง

        ใช้ชีวภัณฑ์ บิว-เวอร์ อัตราการใช้ 100 กรัม ผสมสารจับใบ เบนดิกซ์  3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

        ก่อนฉีดพ่นควรปรับความชื้นในแปลงให้เหมาะสมต่อการอยู่ของเชื้อรา (ความชื้นสัมพัทธ์ 50-80%) ควรฉีดพ่น เวลาเย็น อากาศไม่ร้อน

        โดยควรฉีดให้สัมผัสกับตัวแมลงทุก 3-5 วัน

 

ข้อมูลอ้างอิง:

Isa Chuki. 2015. Tanzania: Papaya mealybug (Paracoccus marginatus) invasion. Global Plant Protection News. https://iapps2010.wordpress.com/2015/05/16/tanzania-papaya-mealybug-paracoccus-marginatus-invasion/

Joshua Minchin. 2020. Papaya mealybug could spread worldwide new research warns.  Newfood. https://www.newfoodmagazine.com/news/125097/papaya-mealybug/

lison Walker and Marjorie Hoy. 2003. University of Florida. Dale Meyerdirk. National Biological Control Institute. https://entnemdept.ufl.edu/creatures/fruit/mealybugs/papaya_mealybug.htm

  1. Kiige, E. Ringera, P. Wendot, B. Masinde. 2015. Papaya Ringspot virus-Kenya: Papaya Ringspot virus; Pest Management Decision Guide. PlantwisePlus Knowledge Bank. https://plantwiseplusknowledgebank.org/doi/10.1079/PWKB.20157800748

24 มกราคม 2567

ผู้ชม 57 ครั้ง

Engine by shopup.com