ตอบปัญหาเกษตรกร เพลี้ยอ่อนในพริก

ตอบปัญหาเกษตรกร เพลี้ยอ่อนในพริก

จากภาพที่เกษตรกรได้ส่งเข้ามาปรึกษา

พืช : พริก (chilli peppers, chili, chile, chilli)

ลักษณะที่พบใต้ใบพริก :  เป็นเพลี้ยอ่อนข้าวโพด (Corn leaf aphid)  มีตัวสีน้ำเงินอ่อนปนเขียว ตัวเต็มวัยมีทั้งมีปีกและไม่มีปีก ลำตัวมีขนาด 2 มิลลิเมตร เป็นศัตรูในข้าวโพด

และพริกซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ใบและยอดพริกบิดเป็นคลื่น ต้นพริกชะงักการเจริญเติบโต และยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัส ทำให้เกิดโรคใบด่าง ในพริก

มักระบาดในช่วงอากาศแห้งแล้ง

แนวทางป้องกัน/แก้ไข :

1. การใช้วิธีเขตกรรม เช่น กำจัดวัชพืชในบริเวณ แปลงปลูก

2. เมื่อเริ่มพบเพลี้ยอ่อนในแปลงให้พ่นด้วยชีวภัณฑ์ บิว-เวอร์ อัตรา 100 กรัม ร่วมกับ เบนดิกซ์อัตรา 3-5 ซีซีต่อ น้ำ 20 ลิตร ทุก 3-5 วัน เน้นพ่นใต้ใบ ช่วงตอนเย็น

3. ถ้าพบเพลี้ยอ่อนระบาดมีความหนาแน่น 10-20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบทั้งต้น    จากจำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ ของต้นทั้งหมด แนะนำให้พ่นสารกำจัดแมลงตามคำแนะนำของหน่วยราชการ

ได้แก่ อิมิดาโคลพริด  ไดโนทีฟูแรน ฟิโพรนิล  อีโทเฟนพร็อกซ์  อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

 

อ้างอิงจาก

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู  แจ้งเตือนภัย "โรคพริกที่มีสาเหตุจากไวรัส   

และศัตรูพืช” ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลลำภู    

อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000  042-316704-5

 

08 เมษายน 2567

ผู้ชม 419 ครั้ง

Engine by shopup.com