เปลือกกุ้ง กระดองปู มีประโยชน์ อย่างไร!!

หมวดหมู่: บทความชีวภัณฑ์

รู้ไหมเปลือกกุ้ง กระดองปู มีประโยชน์ อย่างไร!!

 

ในเปลือกกุ้งกระดองปู แกนปลาหมึก ผนังเห็ดราและสาหร่ายหลายชนิด มักอุดมไปด้วยไคติน-ไคโตซาน

สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน เช่น การแพทย์ อุตสาหกรรมยาและอาหารเสริม อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและบำรุงผิว

อุตสาหกรรมสิ่งทอและกระดาษ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีนิวเคลียร์และชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตรทั้งพืชและสัตว์

ในการเกษตรไคติน-ไคโตซาน สามารถนำไปใช้ได้ในเกือบทุกวงจรการเกษตร ทั้งแต่ปรับสภาพดิน ปรับแร่ธาตุ ปรับค่าความเป็นกรดด่างในดินให้เหมาะสมกับการเจริญของพืช

ส่งเสริมการเจริญเติบโต เพิ่มใบ ดอก ผล ต่อต้านการเจริญและเข้าทำลายของเชื้อรา ไวรัสและแบคทีเรียบางชนิด เช่นการใช้ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า ราน้ำค้าง ใบจุด และอื่นๆ

กระตุ้นภูมิคุ้มกันในพืช นอกจากนี้ยังใช้ในการเคลือบผักและผลไม้เพื่อป้องกันเชื้อรา และแบคทีเรีย ช่วยยืดอายุของผักผลไม้ได้อีกด้วย

 

เรียบเรียง

หนึ่งฤทัย ไหมพรหม

ที่มาข้อมูลจาก

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  https://www.nstda.or.th/asean-india-dl/sites/default/files/20100503-discussion-chitin-chitosan.pdf

24 มกราคม 2567

ผู้ชม 747 ครั้ง

Engine by shopup.com