ตอบปัญหาเกษตรกร โรคใบจุดในผักสลัด

โรคใบจุดในผักสลัด

จากภาพที่เกษตรกรได้ส่งเข้ามาปรึกษา พืช : ผักกาดคอส (Cos Lectuce)

ลักษณะอาการ : พบว่าที่ใบเป็นโรคใบจุดตากบ มีลักษณะคล้ายตากบโดยจะเป็นอาการเซลล์ตายเป็นจุดกลม ๆ ขอบแผลเป็นสีน้ำตาล กลางแผลเป็นสีซีดเหลือง สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Cercospora lactucae-sativae

มักเข้าทำลายที่ใบแก่ แต่สามารถทำลายผลผลิตผักสลัดได้ทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง เช่น กรีนคอส  บัตเตอร์เฮด หากโรคลุกลามมากจะทำให้ต้นแห้งตาย โรคจะระบาดมากช่วงอากาศชื้น ฝนตกชุกหรือให้น้ำมากเกินไป ปลูกแน่นจะทำให้โรคติดต่อได้ง่าย

 วิธีแก้ปัญหา : ควรป้องกันก่อนการเกิดโรค โดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากเชื้อ ตากดินก่อนปลูก 7-14 วัน ปรับสภาพดินให้อยู่ในช่วง pH 6.0-6.5 เพื่อลดปริมาณเชื้อโรคในดิน

 

ใช้ไตร-แท๊บ พ่นลงดิน อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน เพื่อป้องกันโรคทางดิน

ป้องกันโรคทางใบ ใช้เจนแบค  อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมร่วมกับสารจับใบ เบนดิกซ์ อัตรา 3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน และเมื่อเริ่มพบการระบาดของโรค

ให้ตัดใบที่มีอาการของโรคออกนอกแปลง ให้ฉีด เจนแบค พ่นทุก 3-5 วัน บริเวณใบและต้น  

  

จัดทำโดย หนึ่งฤทัย ไหมพรหม

เอกสารอ้างอิง

พิสุทธิ์ เอกอำนวย. 2563. โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ. เชียงใหม่ : สวนสัตว์แมลงสยาม. หน้า 1008.

26 มีนาคม 2567

ผู้ชม 460 ครั้ง

Engine by shopup.com