ฟิวซาเรียม (Fusarium) เชื้อราที่เกษตรกรควรระวัง

 

ฟิวซาเรียม (Fusarium) เชื้อราที่เกษตรกรควรระวัง

เชื้อราฟิวซาเรียม ( Fusarium sp.) เป็นเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่อาศัยอยู่ในดิน สามารถเข้าทำลายพืชได้เกือบทุกชนิดและเข้าทำลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช เชื้อสามารถพักตัวอยู่ในดินได้หลายปี ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป็นเชื้อราที่เข้าทำลายร่วมกับเชื้อสาเหตุโรคพืชได้หลายชนิดทำให้อาการของต้นพืชรุนแรงกว่าปกติ  ถ้าเชื้อเข้าทำลายที่ระบบรากพืชเข้าภายในลำต้นไม่สามารถรักษาได้ด้วยสารเคมีหรือชีวภัณฑ์อาการที่พบ ต้นเหลือง  กิ่งแห้ง  ต้นพืชตาย และพื้นที่ที่เคยพบการระบาดไม่สามารถปลูกซ้ำที่ได้ ซึ่งการแก้ปัญหาด้วยการใช้สารเคมีทำไม่ได้ เนื่องจากไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

 

ลักษณะอาการที่เชื้อรา ฟิวซาเรียมเข้าทำลายในพืช

 

การจัดการกับเชื้อราฟิวซาเรียม  (Fusarium)

เนื่องจากเป็นเชื้อราที่อาศัยในดินการป้องกันที่ดีควรลดปริมาณเชื้อที่สะสมในดินก่อนด้วยการใช้ชีวภัณฑ์ และสารปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญของพืช อยู่ในช่วง pH 6.0-6.5

1.เตรียมดินก่อนปลูก ควรล้างแปลงด้วยการฉีดพ่นจัสเตอร์ อัตรา 1 ลิตร ผสมกับ ไตร-แท๊บ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อไร่ ในสภาพแปลงที่มีความชื้น
2.ก่อนลงกล้าไม้ผล หรือพืชหัว ควรรองก้นหลุม หรือหว่านโคนต้น ไตร-แท๊บ 1 กิโลกรัม ผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 100 - 200 กิโลกรัม แล้วนำไปรองกันหลุมก่อนปลูก 50-100 กรัมต่อหลุม
3.ต้นกล้าพืชผักอายุ 10 วัน ฉีดพ่น ไตร-แท๊บ อัตรา 100 กรัม เจนแบค อัตรา 100 กรัม จัสเตอร์ อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ลงดินทุก 7-10 วัน
4.ระยะการเจริญเติบโต จนถึงเก็บเกี่ยว ในพืชผัก ฉีดพ่นเจนแบค อัตรา 100 กรัม จัสเตอร์ อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 10 วัน และในไม้ผล ฉีดพ่นบนต้นด้วย เจนแบค 100 กรัม เบนดิกซ์ 3 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน

 

 

รวบรวมข้อมูลจาก

https://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=504

https://extension.sdstate.edu/fusarium-root-and-crown-rot-developing-corn

24 มกราคม 2567

ผู้ชม 1974 ครั้ง

Engine by shopup.com