ตอบปัญหาเกษตรกร โรคทางใบมะเขือเทศ

ตอบปัญหาเกษตรกร โรคทางใบมะเขือเทศ

จากภาพที่เกษตรกรได้ส่งเข้ามาปรึกษา

พืช : มะเขือเทศ

ลักษณะอาการ : พบว่าเป็นโรคใบจุดสีน้ำตาล โดยใบและลำต้นมีลักษณะเป็นแผลสีน้ำตาลไหม้ บริเวณใบอาจมีลักษณะเป็นแผลจุดวงสีน้ำตาลซ้อนกันหลายชั้น ขอบแผลมีสีเหลือง เกิดจากเชื้อรา Altenaria solani โดยเชื้อสามารถเจริญเข้าทำลายลำต้น ใบ และผล ทำให้ต้นโทรม ผลไม่สมบูรณ์และเป็นแผลสีน้ำตาลรอบขั้วผล ทำให้เก็บเกี่ยวไม่ได้ การระบาดมักลุกลามจากล่างขึ้นบน

เจน-แบค

 

วิธีแก้ปัญหา : โดยแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ “เจนแบค” เป็นชีวภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมโรคพืชทางใบ อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมร่วมกับสารจับใบเบนดิกซ์”  อัตรา 3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อป้องกันโรคควรฉีดพ่น ทุก 5-7 วัน และเมื่อเริ่มพบการระบาด ให้ฉีดพ่นทุก 3-5 วัน บริเวณใบและต้นมะเขือเทศ เพื่อลดอัตราการเกิดโรค นอกจากนี้เชื้อสามารถติดมาได้กับเมล็ดและดินที่ปนเปื้อนและควรหมั่นกำจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อ

 

</div>
        </div>
                <div class=

24 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 289 ครั้ง

Engine by shopup.com