ให้ปุ๋ยมากเกินไป (Nutrient Burn) จะแก้ไขอย่างไรดี

หมวดหมู่: บทความชีวภัณฑ์

ให้ปุ๋ยมากเกินไป (Nutrient Burn) จะแก้ไขอย่างไรดี

          เมื่อพืชได้รับปุ๋ยมากไป หรือให้ปุ๋ยผิดวิธี  ซึ่งสามารถเกิดได้กับพืชทุกชนิด พืชจะแสดงอาการปลายใบไหม้ อาการใบเหลืองหรือสีน้ำตาลไหม้ มีสาเหตุมาจากระดับสารอาหารที่สะสมอยู่ในใบมากเกินไป เมื่อรากนำสารอาหารมามากเกินไป ทำให้ปลายใบเกิดสีเหลืองหรือสีน้ำตาล "เผาไหม้" หากระดับสารอาหารไม่ลดลงจะเริ่มเผาไหม้เข้าด้านในของใบและปลายใบจะเริ่มกรอบและบิด

 

วิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อกัญชาได้รับปุ๋ยมากเกินไป

  1. ให้หยุดการให้ปุ๋ยซักระยะ โดยทำการล้างดินด้วยการรดน้ำเพียงอย่างเดียว รดน้ำเยอะ ๆ ให้ไหลออกก้นกระถาง พยายามล้างจนกว่าน้ำก้นกระถางเริ่มใส ถ้าปลูกลงดินลดน้ำให้โชกจนเม็ดปุ๋ยที่ใส่ลายจนหมด
  2. ถ้ากรณีเป็นการใส่ปุ๋ยคอก มูลสัตว์ ให้โกยออกจากโคนต้นหรือกระถางแล้วรดน้ำตามในปริมาณที่มากพอ

 

 ดูอย่างไร  ว่าพืชเป็นโรคหรือผลจากการพ่นสาร

      โดยปกติแล้วพืชที่เกิดโรคจากเชื้อสาเหตุโรคพืช   พืชจะค่อยๆ แสดงอาการจากน้อยไปมากและอาจเริ่มจากใบอ่อน หรือใบแก่ อาจพบจุดดำ น้ำตาล เหลือง พบเส้นใย  รอยช้ำน้ำ  เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ชนิดพืชและเชื้อสาเหตุโรคพืช  แต่จะไม่ได้แสดงอาการพร้อมกันทั้งต้นในเวลาสั่น ๆ 

      ถ้าอาการที่เกิดจากผลกระทบจาการพ่นสารผิดวิธี  พืชจะแสดงอาการหลังฉีดพ่น 1-3 วัน ถ้าโดนในปริมาณมากอาจทำให้พืชตายได้ทันที    อาการที่มักพบจะทำให้ใบไหม้ทั้งใบ  ไหม้เฉพาะขอบใบ  จุดไหม้ลวกคล้ายโดนความร้อน ใบหด  ใบม้วน เป็นต้น

แนวทางการป้องกัน

  1. ควรอ่านฉลากสินค้า อัตราการใช้และวิธีการใช้ให้ละเอียด
  2. สารบางชนิดมีความเป็นกรดสูง การนำมาใช้ควรศึกษาข้อมูล
  3. กรณีที่เกิดผลกระทบต่อต้นพืชแล้ว ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสารชนิดไหน

ควรหยุดการใช้สารทุกชนิดก่อน

26 มีนาคม 2567

ผู้ชม 9241 ครั้ง

Engine by shopup.com