ตอบปัญหาเกษตรกร โรคทางใบในกัญชา

 

จากภาพที่เกษตรกรได้ส่งเข้ามาปรึกษา พบว่าลักษณะใบพืชมีจุดเหลืองและแผลขยายขนาดใหญ่ขึ้น  หากพลิกใต้ใบดูอาจพบกลุ่มผงสีเทาหรือน้ำตาล  ผลการวินิจฉัยโรคพืช พบว่าเป็นโรคราน้ำค้าง
ที่เกิดจากเชื้อรา Peronospora parasitica  

ลักษณะอาการเริ่มแรกจะพบจุดสีน้ำตาลหรือเหลือง จุดเล็กๆ และค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเป็นปื้น

สีเหลืองด้านบนใบ ทางด้านใต้ใบตรงกับจุดแผลจะพบกลุ่มของเส้นใยเป็นขุยหรือผงสีเทา เมื่อเกิดโรครุนแรง และมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม จะทำให้ใบแห้ง ต้นกัญชาเจริญเติบโตได้ไม่ดี และไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

การแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดโรค

ให้หมั่นสำรวจแปลงปลูก ต้นกัญชาเป็นประจำและสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรคให้รีบฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืชทันทีเพื่อป้องกันการระบาดในแปลงปลูก

 

ชีวภัณฑ์ที่แนะนำ คือ เจนแบค เป็นชีวภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมโรคพืชทางใบ อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
ผสมร่วมกับสารจับใบเบนดิกซ์  อัตรา 3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อป้องกันโรคควรฉีดพ่น  ทุก 5-7 วัน และเมื่อเริ่มพบการระบาด ให้ฉีดพ่นทุก 3-5 วัน ทั้งบนใบและใต้ใบของต้นกัญชา

 

จากภาพปัญหาเกษตรกร เป็นลักษณะผิดปกติบนช่อดอกของกัญชา ในช่วงที่ต้นกัญชามีช่อดอกปัญหาที่มักจะก็คืออาการช่อดอกเป็นสีเทาปกคลุมทั่วบริเวณช่อดอก และหากปล่อยไว้ช่อดอกจะแห้งตาย เป็นสีน้ำตาล ลักษณะอาการดังกล่าวคล้ายโรคราสีเทา ที่เกิดจากเชื้อรา Botrytis cinerea 

ลักษณะการเข้าทำลายของโรค มักพบในสภาพอุณหภูมิต่ำ ความชื้นสัมพัทธ์สูง และจะเกิดขึ้นเมื่อสภาวะอากาศที่ไม่เหมาะสม เช่น ฝนตก หรือสภาพอากาศที่ฟ้าปิด ไม่มีแสงแดด ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
การระบายอากาศไม่ดี เริ่มตั้งแต่ระยะติดดอก ทำลายกลีบเลี้ยง ก้านดอก ในช่วงติดดอกควรหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำสัมผัสกับช่อดอก หากอาการรุนแรงจะทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตช่อดอกกัญชาได้ หรือคุณภาพผลผลิตต่ำลง

การแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดโรค

ในช่วงต้นกัญชาเริ่มติดช่อดอกให้หมั่นสำรวจแปลงปลูก ต้นกัญชาเป็นประจำ หลีกเลี่ยงไม่ให้ช่อดอกสัมผัสน้ำมากเกินไป หากเริ่มพบอาการโรคราสีเทา ให้รีบฉีดพ่นชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมโรค เพื่อป้องกันการระบาด และลดความรุนแรงของโรคได้ทัน

 

ชีวภัณฑ์ที่แนะนำ คือ เจนแบค เป็นชีวภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมโรคพืชทางใบ อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

หรือถ้าปลูก indoor สามารถใช้ เจนแบคผสมกับไตรแท็บ อัตรา 50+50 กรัม ผสมร่วมกับสารจับใบเบนดิกซ์  อัตรา 3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน และเมื่อเริ่มพบการระบาด ให้ฉีดพ่นทุก 3-5 วัน ทั้งบนใบและใต้ใบของต้นกัญชา

26 มีนาคม 2567

ผู้ชม 1241 ครั้ง

Engine by shopup.com