ตอบปัญหาเกษตรกร ต้นกระท่อม

 

จากภาพที่เกษตรกรได้ส่งเข้ามาปรึกษา เกี่ยวกับต้นกระท่อมมีการเจริญเติบโตไม่ดี บนใบมีสีออกแดง ขอบใบไหม้ เหมือนอาการเกิดโรค  จากผลการวิเคราะห์ดูจากสภาพพื้นดินที่ปลูก การให้น้ำ และอาการที่แสดงบนใบพืช   พบว่าน่าจะเกิดจากสภาพพื้นดินที่ปลูกและปริมาณน้ำที่ให้

เนื่องจากต้นกระท่อมจะโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มชื้นในดินสูง ทนต่อน้ำท่วมขังและมักนิยมปลูกในบริเวณพื้นที่ริมน้ำ   ค่า pH ในดินอยู่ประมาณ  6.5 

         วิธีแก้ไขปัญหา

1.ควรปรับสภาพดินให้มีค่า pH อยู่ประมาณ  6.5  เพราะดินเป็นกรดหรือด่างเกินไปจะทำให้พืชไม่สามารถดูดแร่ธาตุจากดินไปใช้ได้  ทำให้แสดงอาการสีที่ผิดปกติบนใบ

2.ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือใช้คอกหรือปุ๋ยหมักผสม ไตร-แท็บ   อัตราไตรแท็บ 1 กก. กับปุ๋ยหมักอัตรา 100-200 กิโลกรัม ที่โคนต้นอัตรา 0.5-1 กก.ต่อต้น และให้น้ำสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

26 มีนาคม 2567

ผู้ชม 2300 ครั้ง

Engine by shopup.com