โรคถั่วฝักยาว “ใบจุด-ราสนิม”

หมวดหมู่: บทความชีวภัณฑ์

          ถั่วฝักยาว เป็นพืชอายุสั้น ปลูกได้ตลอดปี  ปัญหาที่เกษตรผู้ปลูกมักเจอตลอดในช่วงอากาศร้อนและมีฝนเป็นบางช่วง คือโรคใบจุดและโรคราสนิม  สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเฉพาะระยะถั่วฝักยาวเริ่มออกดอก หากไม่รู้วิธีในการป้องกันกำจัด  อายุการเก็บผลผลิตจะสั้นทำให้ผลผลิตลดลง ดังนั้นต้องหมั่นสังเกตแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการตั้งแต่เริ่มแรกให้รีบป้องกันและกำจัดทันที

 

โรคใบจุด

เกิดจากเชื้อรา  Cercospora sp.

ลักษณะอาการ จะพบจุดแผลสีน้ำตาลปนแดงขนาดเล็กที่ใบล่างใกล้ผิวดิน ต่อมาแผลขยายใหญ่กลมสีน้ำตาล ขอบแผลไม่สม่ำเสมอ  กลางแผลมีจุดไข่ปลาเล็กสีเทาดำเรียงเป็นวงกลมซ้อนกันหลายชั้น ถ้ารุนแรง แผลกระจายทั่วบนใบ และพบเชื้อราขึ้นปุยสีน้ำตาลเข้มที่หลังใบ ใบแห้งกรอบ และร่วง ลำต้นชะงักการเจริญ เติบโต ผลผลิตลดลง

 

โรคราสนิม

เกิดจากเชื้อรา Uromyces Phaseoil var. vignae 

ลักษณะอาการ

เริ่มแรกเกิดเป็นจุดสีเหลืองซีด ต่อมาเป็นตุ่มนูนขนาดเล็กสีน้ำตาลแดง เนื้อใบบริเวณ รอบแผลเป็นวงสีเหลือง ต่อมาแผลขยายใหญ่ขึ้นและแตกปริออก มีผงสปอร์สีน้ำตาลแดง หรือสีน้ำตาลดำ เกิดกระจายทั่วใบ พบทั้งด้านบนใบและใต้ใบ มักเกิดกับใบแก่ทางตอนล่างของลำต้นก่อนแล้วลามขึ้นด้านบน เริ่มพบเมื่อต้นถั่วอยู่ในระยะออกดอก ถ้าเป็นรุนแรงมากจะทำให้ใบแห้งและร่วง

 

การแพร่ระบาด

โรคแพร่ระบาดโดยสปอร์ของเชื้อราแพร่ไปกับลม น้ำฝน และแมลง สภาพที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคคืออุณหภูมิปานกลาง-ค่อนข้างสูง ความชื้นสูง ครึ้มฝน หมอกลงจัด น้ำค้างมาก หรือเมื่อมีน้ำเกาะติดอยู่กับใบพืชเป็นเวลานาน

 

การป้องกันและควบคุมโรค

  1. ไม่ปลูกพืชแน่นเกินไป ควรปรับระยะปลูก ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดส่องผ่านแปลงปลูกได้
  2. ทำความสะอาดแปลงปลูก กำจัดเศษซากพืชที่เป็นโรค
  3. กำจัดวัชพืชสม่ำเสมอ เพื่อลดความชื้น ลดการแข่งขันกับพืช
  4. ปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เพื่อลดแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค
  5. หลีกเลี่ยงการให้น้ำในช่วงเย็นหรือใกล้ค่ำ จะสามารถลดการเกิดโรคได้
  6. การป้องกันโรคแนะนำฉีดพ่น ไตร-แท๊บ (เชื้อราไตรโคเดอร์มา) หรือ เจนแบค (แบคทีเรียบาซิลัส ซับทิลิส) อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 5-7 วัน

 

อ้างอิง

กรมวิชาการเกษตร

http://microorganism.expertdoa.com/disease_5-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1.php

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

http://reportnews.doae.go.th/fileupload/2022/20220228UVSMnkCwlfZ9UX42EnFzomw8uHmJfePv.pdf

 

เรียบเรียงโดย ทรงชัย ชมเหิม

10 เมษายน 2567

ผู้ชม 5493 ครั้ง

Engine by shopup.com