ด้วงหมัดผัก

หมวดหมู่: บทความชีวภัณฑ์

ทำไมใบผักพรุนแบบนี้..?

จริงๆและแล้วอาการพรุนนั้นมีจากหลายสาเหตุ ทั้งหนอนและแมลง แต่ลักษณะการพรุนเป็นรูค่อนข้างกลมขนาดเล็กๆเช่นนี้นั้นคือลักษณะการทำลายของ “ด้วงหมัดผัก” หรือ “หมัดกระโดด” หรือที่เกษตรกรบางพื้นที่เรียกกันว่า “กระเจา” ซึ่งการเข้าทำลายของด้วงหมัดผัก  ซึ่งพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของผักตระกูลกะหล่ำและผักใบ

 

ในประเทศไทยพบด้วงหมัดผักเข้าทำลายพืชผัก 2 ชนิด คือ
1.ชนิดปีกเหลืองแถบน้ำตาล  2.  ชนิดปีกดำหรือปีกสีน้ำเงิน

 

วงจรชีวิตของด้วงหมัดผัก

 

ลักษณะการทำลาย
            ด้วงหมัดผักเป็นแมลงปีกแข็งชนิดเดียวที่เป็นศัตรูสำคัญของผักตระกูลกะหล่ำ เช่น คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำดอก และ ผักกาดหัว ตัวอ่อนของด้วงหมัดผักชอบกัดกินหรือชอนไชเข้าไปกินอยู่บริเวณโคนต้นหรือรากของผักทำให้ผักเหี่ยวเฉา และไม่เจริญเติบโตถ้ารากถูกทำลายมากๆ จะส่งผลทำให้ผักตายได้ ตัวเต็มวัยชอบกัดกินด้านล่างของผิวใบทำให้ใบมีรูพรุน และอาจกัดกินลำต้น และกลีบดอก ตัวเต็มวัยของด้วงหมัดผักเมื่อถูกกระทบกระเทือนจะกระโดดหนี และสามารถบินได้ไกล

 

แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด 

-การใช้ไส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) อัตรา 4 ล้านตัวต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตรต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7 วัน เพื่อฆ่าตัวอ่อนด้วงหมัดผักในดิน

-ใช้เชื้อแบคทีเรีย (บีที) บาซิลลัส ทูริงเยนซิส โดยพ่นหรือราดทุก 7 วัน

-วิธีเขตกรรมในการป้องกันและลดการระบาดของด้วงหมัดผักในการปลูกครั้งต่อไปควรไถตากดินทิ้งไว้ประมาณ 7 – 15 วัน เพื่อทำลายตัวอ่อนและดักแด้ที่อยู่ใต้ดิน

-ควรเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ด้วงหมัดผักไม่ชอบ หมุนเวียนบ้าง ก็จะช่วยลดการระบาดได้อีกทางหนึ่ง

 

เรียบเรียงโดย นางสาวชุลีพร ใจบุญ

อ้างอิง

- กรมส่งเสริมการเกษตร ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๒ ประจำวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑  https://www.doae.go.th

- กองกีฎและสัตววิทยา, 2543, คำแนะนำการ ป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช ปี 2543, กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ

 

26 มีนาคม 2567

ผู้ชม 3268 ครั้ง

Engine by shopup.com