โรคราน้ำค้าง

หมวดหมู่: บทความชีวภัณฑ์

โรคราน้ำค้าง

     โรคราน้ำค้าง เป็นโรคที่พบการระบาดกันทุกปีในพืชผัก และพืชตระกูลแตงเป็นส่วนมาก ทั้งในเมล่อนแคนตาลูป แตงกวา แตงล้าน แตงโม ไปจนถึงมะระ ราน้ำค้างสร้างความเสียหายให้กับผลผลิต โดยอาจทำให้
ความหวานลดลง ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ราน้ำค้างมักจะเกิดการระบาดในช่วงเวลาที่มีอากาศเย็น มีหมอกและน้ำค้างลงในช่วงเช้า ความชื้นสูง อุณหภูมิประมาณ 16-27 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะสมต่อ
การเจริญของเชื้อสาเหตุโรคทำให้ขยายลุกลามอย่างรวดเร็ว

 

ลักษณะอาการของโรค

โรคราน้ำค้าง (Downy mildew) เกิดจากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช อาการเริ่มแรกจะอยู่ที่ใบด้านล่างของต้นบนใบจะมีแผลฉ่ำน้ำ แล้วแผลจะขยายลุกลาม

ทำให้เห็นแผลเหลี่ยมเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หากในช่วงเช้าอากาศมีความชื้นสูงจะพบเส้นใยของเชื้อราเป็นขุยสีขาวถึงเทาตรงแผลใต้ใบจากนั้นแผลจะขยายติดต่อกันเป็นแผลขนาดใหญ่ และเปลี่ยนเป็น สีน้ำตาลเข้มหรือเทาดำ

หากอาการรุนแรง จะทำให้ใบเหลืองและแห้งตายทั้งต้น ในระยะติดผลต้นพืชที่เป็นโรคจะติดผลน้อย ผลมีขนาดเล็ก คุณภาพความหวานของผลจะลดลง หากเป็นโรคในระยะมีผลอ่อน จะทำให้ผลลีบเล็ก บิดเบี้ยว

 

การป้องกัน และกำจัดโรค

  1. กำจัดวัชพืช และเว้นระยะการปลูกให้พอเหมาะ เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก
  2. หลีกเลี่ยงการให้น้ำในตอนเย็น เนื่องจากทำให้แปลงปลูกเกิดความชื้นสูงในเวลากลางคืน

และมีสภาพเหมาะสมต่อการเกิดโรคได้

  1. นำต้นที่เป็นโรคออกไปทำลายนอกแปลงปลูก
  2. กำจัดแมลงที่เป็นพาหะนำเชื้อราสาเหตุโรค หมั่นสำรวจแปลงปลูก เพื่อยับยั้งการระบาดของโรค
  3. การป้องกันกำจัดโดยชีววิธี เช่น การใช้เชื้อรา และแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์

                สำหรับการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคราน้ำค้างโดยไม่ใช้สารเคมี คือการใช้ชีวภัณฑ์จำพวกแบคทีเรีย หรือเชื้อราปฏิปักษ์ เช่น แบคทีเรียบาซิลลัส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา การใช้สารชีวภัณฑ์เหล่านี้ควรที่จะใช้เพื่อป้องกัน หรือพืชเริ่มมีอาการในระยะแรก หมั่นฉีดพ่นทุกๆ 3 วัน เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อโรค อย่างไรก็ตามควรมีการจัดการแปลงปลูกไม่ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะแก่การเกิดโรคร่วมกับการใช้สารชีวภัณฑ์

 

แหล่งข้อมูล

https://www.opsmoac.go.th/nongbualamphu-warning-preview-411991791956

https://www.kubotasolutions.com/smart_farming/greenhouse/detail/725

https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=9522&s=tblplant

https://www.allkaset.com/diseases/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.php

https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_10634

รูปภาพอาการของโรคเพิ่มเติม

 

   

 

   

 

 

26 มีนาคม 2567

ผู้ชม 8425 ครั้ง

Engine by shopup.com