รู้จัก ไตร-แท๊บ (ไตรโคเดอร์มา) ชีวภัณฑ์กำจัดโรคพืช I TAB Innovation

หมวดหมู่: TAB Innovation

รู้จัก ไตร-แท๊บ (ไตรโคเดอร์มา) ชีวภัณฑ์กำจัดโรคพืช I TAB Innovation

ไตร-แท๊บ (ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา แอสเพอร์เรียลลัม สายพันธุ์ เอ็นเอสที-009) TRI-TAB (Trichoderma asperellum strain NST-009)

ขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร เลขทะเบียน 1128-2564

ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ กับ Organic Thailand

ได้รับมาตรฐานปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM)

ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช:

- โรครากเน่า โคนเน่า ลำต้นเน้า ผลเน่า ในทุเรียน และพริก

- โรคใบติด โรคกิ่งแห้ง ในทุเรียน

- โรคกาบใบแห้งในข้าว

- โรคตายพรายในกล้วย

- โรคใบไหม้ในมันฝรั่ง

- โรคราเมล็ดผักกาดในมะเขือเทศ และพริก

- โรคเหี่ยวเหลืองในพริก และมะเขือเทศ

- โรคหัวเน่า รากเน่าในหอม

- โรคต้นแตกยางไหล ในพืชตระกูลแตง

 

วิธีการใช้ :

- ใช้ผสมวัสดุเพาะกล้า ใช้ ไดร-แท๊บ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อวัสดุเพาะกล้า 100- 500 กิโลกรัม

- รองกันหลุมก่อนปลูก หว่านโคนต้น ใช้ ไตร-แท๊บ 1 กิโลกรัมผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 100 - 200 กิโลกรัม รองกันหลุมก่อนปลูก 50-100 กรัมต่อหลุม

- ใช้ฉีดพ่นต้น ลงดิน ราดโคนต้น หรือใช้กับระบบน้ำ ใช้ ใตร-เท็บ อัตรา 100 กรัมน้ำ 20 ลิตร

- ใช้เพื่อป้องกันควรฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ถ้าเริ่มพบอาการโรค ควรพ่นทุก 3-5 วัน

06 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 284 ครั้ง

Engine by shopup.com