การจัดการโรคในแปลงคะน้า I TAB Innovation

หมวดหมู่: TAB Innovation

การจัดการโรคในการปลูกคะน้า

ไตร-แท๊บ (ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา แอสเพอร์เรียลลัม สายพันธุ์ เอ็นเอสที-009) TRI-TAB (Trichoderma asperellum strain NST-009) ขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร เลขทะเบียน 1128-2564 สำหรับควบคุมโรคทางดินในคะน้า ได้แก่ โรคเน่าคอดิน โรคเหี่ยว จากเชื้อฟิวซาเรียม ใช้อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

เจน-แบค (บาซิลลัสซับทิลิส สายพันธุ์ บีเอ็ม-01) JANE-BAC (Bacillus subtilis strain BM-01) ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร เลขทะเบียน 566-2565 สำหรับควบคุมโรคทางใบในคะน้าที่มีสาเหตุจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ โรคใบจุด โรคราน้ำค้าง โรคขอบใบทอง ใช้อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

06 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 290 ครั้ง

Engine by shopup.com