ป้องกันโรคและแมลงในโหระพาด้วยชีวภัณฑ์ เอาอยู่!! I TAB Innovation

หมวดหมู่: TAB Innovation

ป้องกันโรคและแมลงในโหระพาด้วยชีวภัณฑ์ เอาอยู่!! I TAB Innovation

เจน-แบค (บาซิลลัสซับทิลิส สายพันธุ์บีเอ็ม-01)

ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร เลขทะเบียน 566-2565

ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ กับ Organic Thailand

ป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีสาเหตุทั้งจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย

โรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ได้แก่

- โรคโคนเน่า โรคใบติดในทุเรียน (Rhizoctonia solan)

- โรครากเน่าโคนเน่า (Sclerotium rolfsii, Phytophthora spp.)

- โรคเหี่ยวเหลือง และโรคตายพราย (Fusarium spp.)

- โรคใบจุด (Alternaria sp. และ Cercospora sp.)

- โรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum spp. )

 

โรคที่มีสาเหตุเชื้อแบคทีเรีย

- โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม และโรคขอบใบทองในคะน้า (Xanthomonas sp.)

 

ไตร-แท๊บ (ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา แอสเพอร์เรียลลัม สายพัธุ์ เอ็นเอสที-009)
ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร เลขทะเบียน 1128-2564
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เลขทะเบียน 02010029
ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ กับ Organic Thailand เลขที่ กษ 0924/580
ได้รับมาตรฐานปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) Certificate no. 65-041
ได้รับรางวัลชนะเลิศ AIC Award 2022 ประเภทนวัตรกรรมยอดเยี่ยม จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ทั้งต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
"ไตร-แท๊บ" ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช ได้หลายชนิด ได้แก่
- โรครากเน่า โคนเน่า ลำต้นเน้า ผลเน่า ในทุเรียน และพริก
- โรคใบติด โรคกิ่งแห้ง ในทุเรียน
- โรคกาบใบแห้งในข้าว
- โรคตายพรายในกล้วย
- โรคใบไหม้ในมันฝรั่ง
- โรคราเมล็ดผักกาดในมะเขือเทศ และพริก
- โรคเหี่ยวเหลืองในพริก และมะเขือเทศ
- โรคหัวเน่า รากเน่าในหอม

 

บิว-เวอร์ (ชีวภัณฑ์บูเวเรีย บัสเซียน่า สายพันธุ์ บีซีซี 2660)
ขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร เลขทะเบียน 3104-2564
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เลขทะเบียน 02010030
ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ กับ Organic Thailand เลขที่ กษ 0924/299
ได้รับมาตรฐานปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) Certificate no. 65-041
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ทั้งต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
บิว-เวอร์ : เป็นเชื้อราเชื้อราบูเวเรีย บัสเซียน่า ที่ก่อโรคในแมลงศัตรูพืช เส้นใยและสปอร์สีขาวขุ่น ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด ได้แก่ แมลงหวี่ขาว เพลี้ยแป้ง หนอนกระทู้ผัก เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

เบนดิกซ์ คือสารจับใบประเภท ออร์กาโนซีลิโคน (Organo Silicone) ช่วยในการแทรกซึม
กระจายตัว ดูดซึม และแผ่กระจาย ช่วยเสริมประสิทธิภาพสารกำจัดศัตรูพืชที่ฉีดพ่น ทดสอบแล้วว่าปลอดภัยกับสารชีวภัณพ์ ไตรแท๊บ บิวเวอร์ เจนแบค และบาซิทัส

สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้า
LINE Official: http://bit.ly/TAB_LINE_OFFICIAL
Facebook: https://www.facebook.com/TABInno
YouTube Channel: http://bit.ly/LGH_YouTube
Lazada Official Store: https://www.lazada.co.th/shop/tab-inn...

บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด
99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

15 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 363 ครั้ง

Engine by shopup.com