จัดการไรแดงอย่างไรโดยไม่ใช้สารเคมี? I TAB Innovation

หมวดหมู่: TAB Innovation

บิว-เวอร์ (ชีวภัณฑ์บูเวเรีย บัสเซียน่า สายพันธุ์ บีซีซี 2660)

ขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร เลขทะเบียน 3104-2564

ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เลขทะเบียน 02010030

 

สินค้าคุณภาพผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ กับ Organic Thailand เลขที่ กษ 0924/299 ได้รับมาตรฐานปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) Certificate no. 65-041

เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ทั้งต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

 

บิว-เวอร์ : เป็นเชื้อราเชื้อราบูเวเรีย บัเซียน่า ที่ก่อโรคในแมลงศัตรูพืช เส้นใยและสปอร์สีขาวขุ่น ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด ได้แก่

- ไรแดง

- แมลงหวี่ขาว

- เพลี้ยแป้ง 

หนอนกระทู้ผัก

- เพลี้ยหอย

- เพลี้ยอ่อน

- เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 

เชื้อราบูเวเรีย มีกลไกการเข้าทำลายแมลง เมื่อสปอร์ของเชื้อราบูเวเรียสัมผัสกับตัวแมลงในสภาพความชื้นที่เหมาะสม (ความชื้นสัมพัทธ์ 50-80%)

ที่อุณหภูมิ 20-27 องศาเซลเซียส เส้นใยจะแทงเข้าตัวแมลง ทางผนังลำตัว รูหายใจ โดยใชช้เนื้อเยื้อแมลงเป็นอาหารเจริญเติบโตในตัวแมลง โดยทั่วไปแมลงจะตายภายใน 3-14 วัน

 

วิธีการใช้:

- อัตราการใช้ 80-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยผสมสารจับใบ เบนดิกซ์ อัตรา 3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ให้เข้ากับน้ำ ก่อนใส่เชื้อ จากนั้นคนให้เข้ากัน

- ก่อนฉีดพ่นควรปรับความชื้นในแปลงให้เหมาะสมต่อการอยู่ของเชื้อรา (ความชื้นสัมพัทธ์ 50-80%)

- ควรฉีดพ่นเชื้อบูเวเรียเวลาเย็น อากาศไม่ร้อน ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้นพืช โดยควรฉีดให้สัมผัสกับตัวแมลงโดยตรง ฉีดพ่นทุก 3-5 วัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ทั้งต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
YouTube Channel: http://bit.ly/LGH_YouTube

 

#ไรแดง 

#บิวเวอร์เรีย #บิวเวอร์ #บูเวเรีย #ชีวภัณฑ์ #เบนดิกซ์ #สารจับใบ #นาโนซิลิโคน #ทีเอบี #ทีเอบีอินโนเวชั่น #ปลอดภัยไร้สารตกค้าง

#Spider #mites 

#BEAUVER #Beauveria #bassiana #bendict #surfactant #nanosilicone #Safe #ResidueFree #TAB #Tabinnovation

18 เมษายน 2567

ผู้ชม 14069 ครั้ง

Engine by shopup.com