เตือนเพลี้ยไฟเข้าทำลายต้นกัญชา กัญชง I TAB Innovation

หมวดหมู่: TAB Innovation

เพลี้ยไฟเข้าทำลายต้นกัญชา กัญชง I TAB Innovation

เพลี้ยไฟ แมลงศัตรูตัวจิ๋วของกัญชา กัญชง เพลี้ยไฟสามารถเข้าทำลายกัญชา กัญชงได้ตั้งแต่ระยะกล้าไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว

ถ้าไม่อยากให้กัญชา กัญชง เสียหายควรมีการจัดการที่ดี บริเวณโดยรอบโรงเรือน หรือแปลงปลูกต้องสะอาด ไม่มีพืชอาศัยหรือวัชพืช

ซึ่งเป็นที่พักแมลงศัตรูพืช ควบคู่กับการใช้ บิวเวอร์ ชีวภัณฑ์บูเวเรีย บัสเซียน่า หรือ เชื้อราเมทาไรเซียม ร่วมกับเบนดิกซ์ ในการควบคุมเพลี้ยไฟ

#กัญชา #กัญชง #เพลี้ยไฟ #ชีวภัณฑ์ #บิวเวอร์ #บูเวเรีย #ทีเอบีอินโนเวชั่น

 

20 กันยายน 2565

ผู้ชม 1329 ครั้ง

Engine by shopup.com