ไตรโคเดอร์มาทำได้มากกว่าคุมโรคพืช

หมวดหมู่: TAB Innovation

ไตรโคเดอร์มาทำได้มากกว่าคุมโรคพืช I ไตร-แท๊บ I ทีเอบี อินโนเวชั่น

ไตร-แท๊บ (ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์เดอร์มา แอสเพอร์เรียลลัม สายพันธุ์ เอ็นเอสที-009)

ขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร เลขทะเบียน 1128-2564

 

เชื้อแข็งแรง โตดี

มีเอนไซม์ ขยายพันธุ์เร็ว

กินเชื้อโรคพืชเก่ง ป้องกันโรคพืชในดินได้แน่นอน

 

#ไตรแท๊บ #ไตรโคเดอร์เดอร์มา #ชีวภัณฑ์ #TRI-TAB #Trichoderma #BioFungicide

26 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ชม 503 ครั้ง

Engine by shopup.com