การใช้สารเสริมประสิทธิภาพเบนดิกซ์ - TAB Innovation

หมวดหมู่: TAB Innovation

เบนดิกซ์ คือสารจับใบประเภท ออร์กาโนซีลิโคน (Organo Silicone) ช่วยในการแทรกซึม กระจายตัว ดูดซึม และแผ่กระจายสารกำจัดศัตรูพืชที่ฉีดพ่น เบนดิกซ์ เป็นสารจับใบประเภท นอนไอออนนิค (Non-ionic) ข้อแนะนำใช้ เบนดิกซ์ อัตรา 3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตรใช้ผสมน้ำฉีดพ่นทางใบ โดยสามารถผสมร่วมกับ ชีวภัณฑ์ทุกประเภท สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ฮอร์โมนพืช ปุ๋ยเคมี และธาตุอาหารรอง-เสริม

05 มกราคม 2565

ผู้ชม 1609 ครั้ง

Engine by shopup.com