TAB_Innovation: วิธีปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช

หมวดหมู่: TAB Innovation

TAB_Innovation: วิธีปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช

จัสเตอร์เป็นสารปรับปรุงสภาพดินที่ได้จากแร่ธาตุจากธรรมชาติ
ที่ผ่านขบวนการผลิตที่ทำให้มีขนาดของอนุภาคที่เล็ก
เท่ากับ 0.5 ไมครอน มีค่าความกรด-ด่าง (pH) 8.5 - 10
ละลายน้ำได้ดี ปรับสภาพดินได้รวดเร็ว เห็นผลภายใน 1 เดือน

07 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 555 ครั้ง

Engine by shopup.com