TAB Innovation: ไตร-แท๊บ (ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์เดอร์มา แอสเพอร์เรียลลัม)

หมวดหมู่: TAB Innovation

TAB Innovation: ไตร-แท๊บ (ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์เดอร์มา แอสเพอร์เรียลลัม)

ขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตรแล้ว เลขทะเบียน 1128-2564

ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์เดอร์มา แอสเพอร์เรียลลัม "ไตร-แท๊บ"

ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช ได้แก่

- โรครากเน่า โคนเน่า ลำต้นเน้า ผลเน่า ในทุเรียน และพริก

- โรคใบติด โรคกิ่งแห้ง ในทุเรียน

- โรคกาบใบแห้งในข้าว

- โรคตายพรายในกล้วย

- โรคใบไหม้ในมันฝรั่ง

- โรคราเมล็ดผักกาดในมะเขือเทศ และพริก

- โรคเหี่ยวเหลืองในพริก และมะเขือเทศ

- โรคหัวเน่า รากเน่าในหอม

07 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 556 ครั้ง

Engine by shopup.com