TAB_Innovation EP2: รีวิวการติดแผ่นกาวดักแมลงในผักไฮโดรโปนิกส์ที่ปลูกในโรงเรือน (Green House)

หมวดหมู่: TAB Innovation

TAB_Innovation EP2: รีวิวการติดแผ่นกาวดักแมลงในผักไฮโดรโปนิกส์ที่ปลูกในโรงเรือน (Green House) แผ่นกาวดักแมลง (สีเหลือง) สำหรับ ด้วงเต่าแตง แมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน หนอนชอนใบ แผ่นกาวดักแมลง (สีน้ำเงิน) สำหรับ เพลี้ยไฟ ใช้เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของแมลงศัตรูพืชในแปลง หรือใช้ในเกษตรอินทรีย์ โรงเรือน #แผ่นกาวดักแมลง #เกษตรอินทรีย์ #ทีเอบีอินโนเวชั่น #stickytrap #organicfarming #TABInnovation

18 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 1155 ครั้ง

Engine by shopup.com